Raczej nikomu nie trzeba tłumaczyć tego, jak bardzo ważne jest zachowanie ciągłości produkcji i jak duże szkody mogą wynikać dla przedsiębiorstwa z powodu przestoju, niezależnie od tego czy przestój wynika z przerw w dostawie energii czy z powodu awarii pojazdów i maszyn. Koniecznie trzeba zadbać o to, aby tego rodzaju sytuacje występowały jak najrzadziej. Nie można co prawda całkowicie ich wyeliminować, jednak dzięki odpowiedniemu postępowaniu i stosownym zabezpieczeniom można je ograniczyć do minimum.

Brak prądu – poważny problem!

Stały, bezproblemowy dostęp do energii elektrycznej jest absolutną podstawą prawidłowego funkcjonowania procesu produkcyjnego. Brak energii elektrycznej jest zatem jednoznaczny z przestojem, a co za tym idzie, z dużymi kłopotami i stratami materialnymi. Gdy nie ma prądu, maszyny nie pracują, gdy maszyny nie pracują, przedsiębiorstwo nie zarabia. Za wszelką cenę należy wobec tego zadbać o odpowiednią optymalizację działania całego zakładu, bo dzięki niej można zapobiec wielu awariom.

Czasowy brak prądu może wynikać z wielu przyczyn, nie zawsze zależnych od przedsiębiorstwa, może bowiem dość do ogólnej awarii energetycznej. W takiej sytuacji, jak już zostało nadmienione, wszelkie prace muszą być wstrzymane, a to pociąga za sobą straty i kolejne koszty. W tym miejscu należy nadmienić, że jeżeli przestój taki spowodowany jest czynnikami zewnętrznymi (tj. nie jest odpowiedzialny za niego dany pracownik), pracownicy mają pełne prawo do otrzymania wynagrodzenia.

Trzeba pamiętać o tym, że prądu nie musi braknąć na długo, aby pojawił się problem. Czasem wystarczy bowiem zaledwie ułamek sekund, aby doszło do skoku czy spadku napięcia, w wyniku których staje cała linia produkcyjna. Do przepięcia, do awarii wewnątrz instalacji, może dojść między innymi z powodu operacji łączeniowych, zmian konfiguracji połączeń w systemie, wyładowań atmosferycznych.

Jak bronić się przed awariami?

Aby maszyny produkcyjne mogły pracować prawidłowo i bez żadnych przykrych niespodzianek, warto zainwestować między innymi w specjalistyczny system do monitorowania zużycia energii elektrycznej oraz w dodatkowe zasilanie (przykładowo bezprzewodowe i bezobsługowe zasilacze), a także założyć ograniczniki przepięć, zabezpieczenia odgromowe.