Elastomery poliuretanowe posiadają bardzo szerokie zastawanie ze względu na wysoki wskaźnik elastyczności. Są uznawane za jeden z najbardziej uniwersalnych tworzyw w produkcji m.in. żywic lanych, miękkich i twardych pianek, lakierów, klejów, włókien poliuretanowych, kauczuków. Produkty powstające na bazie tego tworzywa znajdują szerokie zastawanie w różnych gałęziach przemysłu i coraz częściej wypierają tradycyjne materiały takie jak guma, metal, czy ceramika. Firmy zajmujące się odlewaniem elastomerów poliuretanowych działają na bardzo dużą skalę w produkcji różnego rodzaju elementów. Firma Lubas to obecnie najpotężniejszy producent działający w Polsce.

Słów kilka o poliuretanach

Właściwości zarówno chemiczne, jak i fizyczne poliuretanów w dużym stopniu zależą od składu i masy cząsteczkowej. Posiadają one spory zakres twardości, nie tracąc przy tym swojej elastyczności, dzięki czemu znajdują tak szerokie zastosowanie w przemyśle. Najważniejsze znaczenie w przetwórstwie mają takie właściwości jak: wytrzymałość na rozciąganie, odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, odporność na ścieranie, korozję, ozon oraz na duże obciążenia dynamiczne. Przy produkcji różnych elementów znaczenie ma możliwość pigmentowania tworzywa, ponieważ naturalnie są one przeźroczyste, co umożliwia nadawanie im koloru według potrzeby. Najczęściej wykorzystuje się je do produkcji elementów maszyn, a nawet ich całych konstrukcji. W przypadku części są to głównie sprzęgła, odbojniki pras, bieżnie kół, sita, podkładki antywibracyjne itp. wykorzystywane są również przy taśmach transportowych, przenośnikach taśmowych, w walcach drogowych, maszynach gąsienicowych i wielu innych sprzętach. Sama oferta Firmy Lubas świadczy o bardzo szerokim zastosowaniu elastomerów poliuretanowych. Tworzywo to stało się alternatywą dla metali, tworzywa sztucznego czy gumy. W przypadku zastąpienia nim metalu mamy gwarancje większej trwałości, mniejszej masy, odporności na korozję oraz częściowego ograniczenia hałasu. Wadą może być mała odporność na czynniki chemiczne takie jak stężone kwasy czy zasady oraz niektóre rozpuszczalniki, jak również słaba wytrzymałość na wysokie temperatury – powyżej 100 stopni Celsjusza.

Główny producent elastomerów poliuretanowych L-PUR w Polsce

Działająca od 1990 roku Firma Lubas zajmująca się odlewnictwem elastomerów poliuretanowych L-PUR może pochwalić się nie tylko wiedzą, ale również sporym doświadczeniem, nabytym dużo wcześniej niż powstał sam biznes. Produkcję oparto na wcześniejszych badaniach przeprowadzanych już w latach 70. XX wieku na Wydziale Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Wdrożenie takich rozwiązań poprzedzone zostało wieloma doświadczeniami, które pozwoliły na szczegółowe zapoznanie się z materią i odpowiednim wykorzystaniem wszystkich właściwości poliuretanów. Firma Lubas ściśle współpracuje z branżami zajmującymi się m.in.: wydobyciem surowców mineralnych, produkcją betonu, prefabrykacją betonową, wytwarzaniem papieru i tektur oraz z licznymi kopalniami węgla, elektrowniami, elektrociepłowniami, koksowniami i hutami. Produkty oferowane przez Firmę Lubas słyną z wysokiej jakości, o czym zaświadczają nie tylko liczni klienci, ale również otrzymane w trakcie działalności certyfikaty.

Paleta produktów oferowanych przez Firmę Lubas

W ofercie firmy można znaleźć produkty w sześciu kategoriach przemysłowych oraz dodatkowe półprodukty. Jako największy producent elastomerów poliuretanowych L-PUR w Polsce oferuje produkty o bardzo szerokim zakresie zastosowań w wielu gałęziach przemysłu m.in. górniczego, papierniczego, transportowego itp.

Produkcja w obrębie wydobycia i przetwarzania surowców mineralnych, węgla kamiennego i brunatnego

W ofercie można znaleźć wiele konstrukcji sit stosowanych w różnych modelach przesiewaczach, dzięki czemu bez problemu można dopasować je do konkretnego urządzenia. Sita wykonane z elastomerów poliuretanowych zapewniają wysoką trwałość, odpowiednią jakość przesiewu, efekt samooczyszczenia, a przy tym stosunkowo niską emisję hałasu. Producent oferuje wszystkie występujące na rynku sposoby mocowania sit, co dodatkowo ułatwia wybór. Dokładny opis sit można znaleźć pod internetowym adresem https://poliuretany.pl/sita-poliuretanowe/. Innymi produktami wytwarzanym na bazie poliuretanu są m.in. hydrocyklony zagęszczające osady oraz segregujące cząstki stałe, a także krążniki oraz pierścienie poliuretanowe do przenośników taśmowych. W ofercie Firmy Lubas wiele elementów instalowanych w maszynach wykorzystywanych do wydobycia i transportu taśmociągowego surowców takich jak węgiel brunatny czy kamienny, a także kamienia i żwiru w kamieniołomach itp.