W technologii wielkopłytowej ściany i stropy są również elementami wielkowymiarowymi, z tym, że są to płyty o dość znacznych wymiarach, a ich podział odpowiada zazwyczaj podziałowi wewnętrznemu na pomieszczenia lub na zespoły pomieszczeń. Płyty ścienne o wysokości równej jednej kondygnacji mają szerokość dochodzącą do 6 m i zawierają w sobie otwory okienne i drzwiowe. Płyty stropowe, również o większej szerokości, przekrywają zazwyczaj całe pomieszczenie. W technologii tej stosowane są zarówno układy konstrukcyjne poprzeczne jak i podłużne. Ściany osłonowe które nie pełnią żadnej roli konstrukcyjnej, są również elementami wielkopłytowymi.

Łazienki wstawiane są w czasie budowy w postaci gotowych kabin z kompletnym wyposażeniem wewnętrznym, a przewody dostarczane są na budowę jako wiązki rur, które wystarczy tylko odpowiednio połączyć. Same elementy charakteryzują się także wysokim stopniem wykończenia i mają bardzo często gotowe tynki wewnętrzne i zewnętrzne, wstawione drzwi i okna, oraz zamocowane przewody elektryczne. Fabryki domów tym się różnią od pozostałych zakładów produkujących elementy budowlane, że wytwarzają więcej elementów należących do jednego systemu – w miarę możliwości, wszystkie. Ponadto w fabrykach domów stosuje się nowoczesną organizację linii produkcyjnych, z elektronicznym programowaniem produkcji.