Nagrzewanie się lub ochładzanie jakiegokolwiek przedmiotu jest wynikiem ruchu ciepła.

Ruch ciepła odbywa się w przyrodzie stale i występuje wszędzie tam, gdzie istnieje różnica temperatur
pomiędzy dwoma punktami.

Ruch ciepła ma miejsce w ciałach stałych, gazach i cieczach, czyli w budownictwie - ruch ciepła występuje zarówno w materiałach jak i w powietrzu.

Przenoszenie ciepła odbywa się trzema podstawowymi sposobami:

  • przez przewodzenie wewnątrz ciała stałego,
     
  • konwekcję wynikającą z ruchu cząsteczek cieczy i gazów
     
  • poprzez promieniowanie za pomocą fal elektromagnetycznych

W budownictwie, dla zaprojektowania przegród o odpowiedniej izolacyjności, największe znaczenie ma znajomość zjawisk związanych z przewodzeniem ciepła przez materiał