W budownictwie wielkoblokowym ściany i stropy są tu elementami wielkowymiarowymi, z tym, że podział ścian budynku nie jest związany z podziałem wnętrza na pomieszczenia, a ściana zamykająca jedno pomieszczenie może składać się z kilku bloków. Szerokości elementów ściennych i stropowych nie przekraczają 1,50m, a wysokość elementów ściennych wynosi zazwyczaj tyle, ile wysokość kondygnacji. Budynki z elementów wielkoblokowych mają najczęściej poprzeczny układ konstrukcyjny, a ściany szczytowe (skrajne) wykonane są z bloków pełniących rolę konstrukcyjną i osłonową. Ściany podłużne budynku są ścianami osłonowymi i mogą być murowane z drobnych elementów lub wykonane z prefabrykatów. Technologia wielkoblokowa, popularna była w Polsce w latach 1960-1970, następnie została ona zastąpiona przez technologię wielkopłytową.